Darmowy system rezerwacji

Darmowy system rezerwacji dla programu "Orlik 2012"

W naszym otoczenu znajduje się wiele boisk sportowych zbudowanych w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012", które często są niedostępne dla mieszkańców w takim stopniu, w jakim powinny być. Wielu mieszkańców nie wie, że boisko jest dostępne, lub nie wie jak je zarezerwować.

Chcemy to zmienić!

Zapraszamy zarządców obiektów do skorzystania z naszego systemu rezerwacji zupełnie za darmo*. * - oferta dotyczy obiektów, które nie pobierają opłat za rezerwacje
map apigroup googleimporteditsearch credit cardopenpayment left arrow 2right arrow 2up arrow 2down arrow 2qr code uploadprintertest teamintegrate p24przelewy24mailbox send go downdanger charquestion charinfo charsplitadmin user addusers bankwarningcoins week calendarwidgetcancel tag commenttablerepeatimageclock dashboard stadium organizationcheckholidaysave copy downloadadvertloadinggallery gym fitness yoga fitness 2 game field triangle rightclose up arrowright arrowleft arrowdown arrowmenu starstar filledplayer football 1 player volleyball player basketball player handball player tennis player football danger success venue profile bin badminton football volleyball tennis ball squash basketball bowling ball table tennis add 1add 2previewsettingssettings pin settings gear phoneurl mail pin parkingdots square pin profileevent create reservation calendararrow sm downarrow sm rightarrow sm uparrow sm leftarrow left arrow down arrow right arrow up